Rasti inxhinierik

1

Kulla e tele komunikimit

2

Radio dhe kulla televizive Heilongjiang 80m

3

Linja e transmetimit Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV

4

Fujian Meizhou gji linjë transmetimi 500kV

5

Linja e transmetimit volt e lartë Ximeng ~ Shandong 1000kV