Kultura e ndërmarrjes

Vlerat thelbësore të ndërmarrjes: qendrueshmeria e klientit, uniteti dhe bashkepunimi, qendrueshmeria e sinqerte dhe e besueshme, pioniere dhe inovative.

Misioni i Ndërmarrjes: një performancë në klasë të parë, paguaj miqtë e P Plus

Filozofia e korporatës: cilësia e mbijetesës, për besueshmërinë e tregut, shkencës dhe zhvillimit, për të menaxhuar për efikasitetin

Vizioni i ndërmarrjes: të bëhen klientët e biznesit më të besuar, ndërmarrjet më të respektuara, ndërmarrjet më kohezive